SCI WOOD SOLID

STRUCTURE & APPLICATION

ไม้ตัน เต็มเส้น  ใช้แทนไม้ เพื่องานภายนอก สร้างงานไม้ภายนอก ได้ทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็น พื้นระเบียง ระแนง กันสาด ระแนงบังตา ไม้ฝาหรือผนัง ราวกันตก รั้ว และอื่นๆ อีกมากมาย

wood_sold_01

ใช้งานได้ไม่ต่างจากไม้wood_sold_06

wood_sold_07
• 2 ผิวสัมผัส (เรียบและลายไม้)
• 3 ความหนา 1”,1.5”,2”
• 12 ความกว้าง 1” – 12”
• ยาว 3 เมตร

 

หนา 1”

ไม้ 1’’x1’’-2’’-3’’ นิยมนำไปใช้ในการทำตง ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับของพื้นไม้ที่ต้องการ เช่น ระดับพื้น 5 ซม. ไม้พื้นสูง 2.5 ซม. + ตง 2.5 ซม. เท่ากับ 5 ซม. นอกจากนั้นยังนำไปใช้ในส่วนหนิ่งในงานเฟอร์นิเจอร์ และระแนงไม้ในงานประเภทต่างๆ

Code | Thick x Width | Length(m) | Surface | Pcs/m2 | WeightKg./Pcs
SLP-01 | 1” x 1” | 3 | เรียบ | 13.33 | 2.40wood_sold_08
SLP-02 | 1” x 2” | 3 | เรียบ | 6.67 | 4.40
SLP-03 | 1” x 3” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 4.44 | 6.40
SLP-04 | 1” x 4” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 3.33 | 8.20
SLP-05 | 1” x 5” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 2.67 | 10.20
SLP-06 | 1” x 6” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 2.22 | 12.40
SLP-08 | 1” x 8” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 1.67 | 16.50
SLP-10 | 1” x 10” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 1.33 | 20.40
SLP-12 | 1” x 12” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 1.11 | 24.80

หนา 1 1/2”

ไม้SCI Wood หนา 1 1/2” x
1 1/2” ถึง 12” นิยมนำมาใช้งานส่วนโครงสร้าง เช่น คาน ตง ฯลฯ บันได ราวกันตก งานประกอบขึ้นชิ้นงาน รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์

Code | Thick x Width | Length(m) | Surface | Pcs/m2 | WeightKg./Pcswood_sold_09 

SLD-01 | 1 1/2” x 1 1/2” | 3 | เรียบ | 9.53 | 4.50
SLD-02 | 1 1/2” x 2” | 3 | เรียบ | 6.67 | 6.00
SLD-03 | 1 1/2” x 3” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 4.44 | 9.50
SLD-04 | 1 1/2” x 4” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 3.33 | 13.00
SLD-05 | 1 1/2” x 5” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 2.67 | 16.00
SLD-06 | 1 1/2” x 6” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 2.22 | 19.00
SLD-08 | 1 1/2” x 8” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 1.67 | 25.00
SLD-10 | 1 1/2” x 10” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 1.33 | 31.00

หนา 2”

ไม้SCI Wood หนา 2” x 2” ถึง 12” นิยมนำมาใช้งานส่วนโครงสร้าง เช่น คาน เสา ฯลฯ บันได ราวกันตก เสารั้ว งานประกอบขึ้นชิ้นงาน รวมทั้งงานเฟอร์นิเจอร์

Code | Thick x Width | Length(m) | Surface | Pcs/m2 | WeightKg./Pcswood_sold_10

SLD-202 | 2” x 2” | 3 | เรียบ | 6.67 | 7.70
SLD-203 | 2” x 3” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 4.44 | 12.00
SLD-204 | 2” x 4” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 3.33 | 15.60
SLD-205 | 2” x 5” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 2.67 | 20.00
SLD-206 | 2” x 6” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 2.22 | 24.00
SLD-208 | 2” x 8” | 3 | เรียบ/ลายไม้ | 1.67 | 31.80

 


บริษัท ไอดีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
 02-816-1825, 02-461-1770, 090-994-3253

เวลา 8.30 น. – 17.30 น.
Email: info@idm.co.th

เพิ่มเพื่อน
(ปุ่มเฉพาะแอดผ่านทางมือถือเท่านั้น)

กลุ่มผลิตภัณฑ์

Products-th_01  Products-th_02  Products-th_03  Products-th_04

Products-th_05  Products-th_06  Products-th_07  Products-th_08 

Products-th_09  Products-th_10  Products-th_11  Products-th_12

Products-th_13  Products-th_14  Products-th_16