WPC

นวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้

Wood-Plastic-Composites(WPC)Wood Plastic Composite หรือ WPC เป็นนวัตกรรมวัสดุทดแทนไม้ชนิดใหม่ของงานก่อสร้างในประเทศไทยที่ผลิตจากพอลิ ไวนิลคลอไรด์ (Poly (vinyl chloride); PVC) กับเส้นใยหญ้าแฝก (Vetiver grass fibers)หรือผงไม้และปริมาณของสารตัวเติม 3 ชนิดคือ แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium carbonate; CaCO3) ทัลคัม (Talcum) และซิลิกา (Silica) และ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เส้นใยเซลลูโลส ทรายซิลิก้าบริสุทธิ์ และน้ำ ผลิตผ่านเครื่องอบไอน้ำแรงดันสูง ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสตอสครับ ซึ่งคุณสมบัติมีดังนี้ครับ

 

 

คุณสมบัติเด่นของไม้สังเคราะห์
- เหมือนไม้จริง
- มีความแข็งแรงกว่าพลาสติก
- ทนทานต่อแสง UV
- ทนปลวก แมลงที่เป็นศัตรูของไม้
- ปรับแต่งได้ทุกความต้องการ
- ขึ้นรูปชิ้นงานได้รวดเร็ว
- ไม่ซึมน้ำ
- และทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ
- ราคาก็ต่ำกว่าไม้จริง

ไม้สังเคราะห์ หรือ wood plastic composite สามารถนำมาประกอบและประยุกต์การใช้งานอย่างไม่จำกัด อาทิเช่น งานไม้พื้น งานศาลา งานระแนง งานฝ้า งานประตู และรั้ว งานหลังคา และงานตกแต่งต่างๆ อีกมากมาย

ส่วนข้อเสียของ ไม้สังเคราะห์ก็มีครับโดยเฉพาะทางเชิงกลเช่น ค่าความแข็งแรงดึง เปอร์เซ็นต์การยืด ณ จุดขาด ความแข็งแรงกระแทก โมดุลัส สมบัติการโค้งงอ จะลดลง ตลอดจนอายุการใช้งานก็น้อยกว่าไม้ปกติด้วยครับ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>